heidi@heidiklinga.fi
  044 243 4410
  Helsinki

  TIETOSUOJASELOSTE

   

  Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

  REKISTERINPITÄJÄ

  Rekisterinpitäjä on Tmi Heidi Klinga.

  REKISTERIASIOTA HOITAVA HENKILÖ

  Heidi Klinga, heidi@heidiklinga.fi.

  REKISTERIN NIMI

  Tmi Heidi Klinga asiakasrekisteri.

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon liittyen sekä tilastolliseen tarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

  REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

  REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai yhteydenottoon Tmi Heidi Klingan kanssa.

  TIETOJEN LUOVUTUS

  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Tietosuojaselosteessa määriteltyjä enkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot.

  Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö osoitteeseen heidi@heidiklinga.fi.

  Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Tmi Heidi Klinga tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset.

  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE

  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.